دوره های جامع

1.کاپیتان فروش

2.دیجیتال مارکتینگ

3.بانوی خاص (خلق یک زن قدرتمند)

4.زبان انگلیسی برای مدیران

5.مهندسی ذهن

6.شخصیت شناسی و رفتار شناسی

دوره های مهارت محور

1.فن بیان و سخنوری

2.اتیکت و تشریفات

3.مهارت های ارتباطی(TA)

4.هوش مالی

5.ادمین اینستاگرام

6.شخصیت شناسی و تیپ شناسی رفتاری بر مبنای مدل DISC/MBTI

7.ملاقات با کودک درون

8.شناخت تله های زندگی

9.ذهن آگاهی

10.آفرینش