DBA یا دکترای مدیریت کسب و کار چیست؟

دوره ویژه رهبران سازمان

دوره ویژه رهبران سازمان

DBA یا دکترای مدیریت کسب و کار چیست؟

دوره DBA مخفف عبارت Doctor of Business Administration  و به معنای عبارت دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار است

مدیران دانش آموخته در دوره MBA (مدیریت حرفه ای کسب و کار) موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان، پس از انجام مصاحبه و احراز شرایط میتوانند وارد دوره DBA شوند.

DBA در کسب و کار و تجارت، شما را از سایر رقبا متمایز می سازد. شما در این دوره، علاوه بر توسعه فردی و رشد سازمانی، از سطح یک مدیر ارشد به رهبر سازمان ارتقا می یابید.

آموزشها و سیلابس در این دوره، در بالاترین سطح آموزشی و کیفی برنامه ریزی شده است.

برنامه آموزشی دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار خلاقان جوان به صورت ذیل ارائه می گردد.

 • برنامه ریزی استراتژیک
 • کنترل استراتژیک
 • تدوین سند استراتژی
 • تئوری بی نظمی در کسب و کار Chaos theory
 • اقتصاد خرد و کلان (دانش مسائل روز با رویکرد اقتصادی)
 • مدیریت ریسک
 • مهندسی مجدد
 • پاتولوژی سازمان با رویکرد استراتژیک
 • MIS
 • آینده پژوهی
 • Coaching
 • تفکیک زندگی کاری از شخصی


 • رفتار سازمانی پیشرفته
 • منابع انسانی پیشرفته
 • مدیریت کارکنان دشوار
 • رهبری
 • مدیریت بهره وری
 • شناخت ویژگیهای نسل Z با رویکرد مقایسه نسلها
 • فرسودگی شغلی
 • مهارتهای ارتباطی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل
 • پاتولوژی سازمان با رویکرد منابع انسانی


 • اصول و فنون مذاکره پیشرفته
 • نورومارکتینگ
 • تجارت بین الملل
 • تبلیغات و برندینگ
 • مدیریت توسعه برند Brand hacks
 • خلاقیت و کارآفرینی
 • تفکر انتقادی در تصمیم گیری با رویکرد حل مسئله
 • مدیریت زمان و برنامه ریزی
 • اتیکت و مدیر کاریزماتیک
 • خودنظمی و ایجاد عادتهای نوین
 • پاتولوژی سازمان با رویکرد بازاریابی و فروش

دوره DBA مخفف عبارت Doctor of Business Administration  و به معنای عبارت دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار است

مدیران دانش آموخته در دوره MBA (مدیریت حرفه ای کسب و کار) موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان، پس از انجام مصاحبه و احراز شرایط میتوانند وارد دوره DBA شوند.

DBA در کسب و کار و تجارت، شما را از سایر رقبا متمایز می سازد. شما در این دوره، علاوه بر توسعه فردی و رشد سازمانی، از سطح یک مدیر ارشد به رهبر سازمان ارتقا می یابید.

آموزش ها و سیلابس های این دوره، در بالاترین سطح آموزشی و کیفی برنامه ریزی شده است.

برنامه آموزشی دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار خلاقان جوان به صورت ذیل ارائه می گردد.

 

  • برنامه ریزی استراتژیک

  • کنترل استراتژیک

  • تدوین سند استراتژی

  • تئوری بی نظمی در کسب و کار Chaos theory

  • اقتصاد خرد و کلان (دانش مسائل روز با رویکرد اقتصادی)

  • مدیریت ریسک

  • مهندسی مجدد

  • پاتولوژی سازمان با رویکرد استراتژیک

  • MIS

  • آینده پژوهی

  • Coaching

  • تفکیک زندگی کاری از شخصی


 

  • رفتار سازمانی پیشرفته

  • منابع انسانی پیشرفته

  • مدیریت کارکنان دشوار

  • رهبری

  • مدیریت بهره وری

  • شناخت ویژگیهای نسل Z با رویکرد مقایسه نسلها

  • فرسودگی شغلی

  • مهارتهای ارتباطی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

  • پاتولوژی سازمان با رویکرد منابع انسانی


 

  • اصول و فنون مذاکره پیشرفته

  • نورومارکتینگ

  • تجارت بین الملل

  • تبلیغات و برندینگ

  • مدیریت توسعه برند Brand hacks

  • خلاقیت و کارآفرینی

  • تفکر انتقادی در تصمیم گیری با رویکرد حل مسئله

  • مدیریت زمان و برنامه ریزی

  • اتیکت و مدیر کاریزماتیک

  • خودنظمی و ایجاد عادتهای نوین

  • پاتولوژی سازمان با رویکرد بازاریابی و فروش