منوهای نصب در پنل مدیریت

تماس با ما

اطلاعات تماس موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان

خراسان رضوی، مشهد، فلسطین 16 (قدس 13)، پلاک 44

شماره های تماس:

0513768711105137626113

شماره همراه:

09380701325

اینستاگرام:

instagram.com/khalaghanbs

مدرسه عالی مدیریت کسب و کار خلاقان مشهد (اینستاگرام)

MBA مشهد | DBA مشهد