منوهای نصب در پنل مدیریت

دوره مدیریت MBA در مشهد | مدرسه کسب و کار خلاقان جوان

موسسه آموزش عالی خلاقان جوان برگزار کننده دوره مدیریت MBA در مشهد با حضور اساتید حرفه ای و با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چارت تحصیلی مدیریت MBA

ترم اول دوره مدیریت MBA

 • مدیریت تصمیم گیری برای مدیران
 • مدیریت مالی برای کارکنان غیر مالی
 • اصول و فنون مذاکره
 • رفتار سازمانی

ترم دوم مدیریت MBA

 • مدیریت سازمان های پیچیده
 • مبانی مدیریت سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • تئوری مدیریت

ترم سوم دوره مدیریت MBA

 • برنامه ریزی استراتژیک
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت تحول ونواوری
 • مدیریت سوء مدیریت

ترم چهارم دوره مدیریت MBA

 • اقتصادخرد بنگاه ها
 • شیوه های نوین حضور در بازار
 • مدیریت بحران های اقتصادی
 • مدیریت ارتباط با مشتری
دوره مدیریت mba در مشهد

مدرسه عالی مدیریت کسب و کار خلاقان مشهد (اینستاگرام)

MBA مشهد | DBA مشهد